سیستم مانیتورینگ Solar-Log

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. محصولات
  4. chevron_right
  5. سیستم مانیتورینگ Solar-Log

سیستم مانیتورینگ Solar-Log

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. محصولات
  4. chevron_right
  5. سیستم مانیتورینگ Solar-Log

نیروگاه خورشیدی خود را بصورت Online با سیستم های مانیتورینگ ™Solar-Log پایش کنید

شرکت Solare Datensysteme GmbH  یکی از شرکتهای پیشرو در زمینه مانیتورینگ نیروگاه های خورشیدی، انرژی های نو و مدیریت تامین می باشد. این شرکت از سال ۲۰۰۷ شروع به توسعه و عرضه محصولات خود نظیر سیستم های ™Solar-Log و ™Solar-Log WEB Enerest نموده است.
این شرکت مشارکتی مهم را برای ادغام موفق انرژی های تجدیدپذیر در قالب یک شبکه هوشمند انرژی و کمک  برای گذار از انرژی های پاک به یک واقعیت، را محقق ساخته است.

زیرساخت همه جانبه برای نیروگاه های خورشیدی کوچک مقیاس

Solar-Log 300

Solar-Log 300

Solar-Log300 یک زیرساخت همه جانبه برای نیروگاه های کوچک مقیاس است که نه تنها عملکرد نیروگاه را مانیتور می کند، بلکه بسیاری از توابع انرژی هوشمند را نیز ارائه می دهد. این سیستم برای نیروگاه های خورشیدی با حداکثر خروجی ۱۵ کیلووات و در چند نسخه و با ویژگی های اضافی تولید شده است.

Solar-Log 300 Data Sheet
Solar-Log™ Manual
Solar-Log™ Product Portfolio

نصب و راه اندازی آسان ™Solar-Log

تشخیص اینورتر و ورود به سیستم اینترنتی بلافاصله شروع می شود. وضعیت نصب در LCD-Status-Display نشان داده شده است. تنظیمات دستی ™Solar-Log را می توان از طریق رابط WEB انجام داد. نصب آسان با ™Solar-Log WEB Enerest سازگار است: به این معنی که ™Solar-Log به طور خودکار به پورتال متصل می شود.

انرژی هوشمند ™Solar-Log

این سیستم قادر به اندازه گیری و نمایش میزان مصرف به صورت یک گراف با یک منطق سنجش انرژی هوشمند می باشد که فعال و غیر فعال کردن لوازم منزل بسته به مقدار انرژی  در دسترس را میسر می سازد.

™Solar-Log WEB Enerest

پورتال آنلاین ™Solar-Log WEB Enerest ، ارائه و نظارت بر عملکرد ™Solar-Log را مقدور می سازد.

برنامه ™Solar-Log WEB Enerest

این برنامه رایگان راحتی و امنیت کاربران با مفهوم عملی ساختار خود ارائه می دهد ، که دارای کنترل های بصری، ویژگی های مدرن و گرافیک تعاملی می باشد.

برای نیروگاه های خورشیدی خصوصی و تجاری کوچک

Solar-Log 1200

Solar-Log 1200

Solar-Log 1200  یک زیرساخت همه جانبه برای نیروگاه های خصوصی و تجاری با حداکثر ظرفیت ۱۰۰ کیلو وات است. این سیستم مدیریت انرژی علاوه بر نظارت دقیق بر وقوع خرابی ها و بی نظمی در عملکرد ، عملکرد نیروگاه را بصورت جامع و در قالب گرافهای بصری را برای شما فراهم می کند.

Solar-Log 1200 Data Sheet
Solar-Log™ Manual
Solar-Log™ Product Portfolio

نصب و راه اندازی آسان ™Solar-Log

نصب و راه اندازی اولیه اتوماتیک است. تشخیص اینورتر و ورود به سیستم اینترنتی بلافاصله شروع می شود. وضعیت نصب در LCD-Status-Display  نشان داده شده است. تنظیمات دستی ™Solar-Log  را می توان از طریق رابط WEB انجام داد. نصب آسان با Solar-Log™ WEB Enerest  سازگار است: به این معنی که ™Solar-Log به طور خودکار به پورتال متصل می شود.

انرژی هوشمند ™Solar-Log

این سیستم قادر به اندازه گیری و نمایش میزان مصرف به صورت یک گراف با یک منطق سنجش انرژی هوشمند می باشد که فعال و غیر فعال کردن لوازم منزل بسته به مقدار انرژی  در دسترس را میسر می سازد.

™Solar-Log WEB Enerest

پورتال آنلاین ™Solar-Log WEB Enerest ، ارائه و نظارت بر عملکرد ™Solar-Log را مقدور می سازد.

برنامه ™Solar-Log WEB Enerest

این برنامه رایگان راحتی و امنیت کاربران با مفهوم عملی ساختار خود ارائه می دهد ، که دارای کنترل های بصری، ویژگی های مدرن و گرافیک تعاملی می باشد.

مناسب برای نیروگاه های خورشیدی بزرگ مقیاس

Solar-Log 1900

Solar-Log 1900

Solar-Log 1900  یک راه حل کامل برای نظارت و کنترل نیروگاه های خورشیدی مقیاس بزرگ با حداکثر ظرفیت ۲ مگاوات می باشد. این سیستم مدیریت انرژی گزینه های گزارش جامع را برای بهره برداران نیروگاه های بزرگ مقیاس ارائه می دهد.

Solar-Log 1900 Data Sheet
Solar-Log™ Manual

نصب و راه اندازی آسان ™Solar-Log

نصب و راه اندازی اولیه اتوماتیک است. تشخیص اینورتر و ورود به سیستم اینترنتی بلافاصله شروع می شود. وضعیت نصب در LCD-Status-Display  نشان داده شده است. تنظیمات دستی ™Solar-Log  را می توان از طریق رابط WEB انجام داد.

String Connection Box (SCB)

هنگامی که از Solar-Log WEB Enerest ™ XL و یا SCB استفاده می شود، Solar-Log 1900  هر String را پایش می کند، نظارت کامل و ایمن را برای نیروگاه های خورشیدی بزرگ مقیاس را با اندازه گیری دقیق و با شناسایی خطا و مکانیابی خطا فراهم می کند.

Master-Slave Technology

در مجموع تا ۱۰ دستگاه از Solar-Log 1900  می توانند در یک نیروگاه بزرگ مقیاس به یکدیگر لینک شوند، که این امر موجب تسهیل در سنجش نیروگاه خورشیدی می شود.

فهرست
error: Content is protected !!