نیروگاه خورشیدی مستقل از شبکه شرکت ارتباطات سیار – فکه

اطلاعات پروژه

نیروگاه خورشیدی مستقل از شبکه شرکت ارتباطات سیار به ظرفیت ۱۰ کیلووات که در سال ۱۳۹۴ به بهره برداری رسیده است. نیروگاه های مستقل از شبکه جهت تامین برق واحدهایی می باشند که دسترسی به شبکه سراسری برق کشور ندارند و به صورت مستقل از شبکه مصرف خود را بوسیله نیروگاه خورشیدی تامین  می نمایند.

فهرست
error: Content is protected !!