سیستم خورشیدی ۱٫۵ کیلوواتی مستقل از شبکه شهرداری شیراز

نیروگاه خورشیدی مستقل از شبکه بام سبز شیراز

سیستم خورشیدی ۱٫۵ کیلوواتی شهرداری شیراز به ظرفیت ۱٫۵ کیلووات – مستقل از شبکه واقع در بام سبز شیراز که در سال ۱۳۹۵ به بهره برداری رسیده است که از پروژه های خورشیدی شهرداری شیراز در زمینه بهره برداری و بهره مندی کلان شهرها از انرژی های نو در کشور می باشد.

تجهیزات مورد استفاده:

پنل های خورشیدی: SolarWorld Sunmodule Pluse SW250 Poly

سیستم خورشیدی: سیستم مستقل از شبکه پارس نیماد انرژی

سازه خورشیدی: طراحی و ساخته شده توسط پارس نیماد انرژی

شروع پروژه با پارس نیماد انرژی

فهرست
error: Content is protected !!