نیروگاه خورشیدی ۲۰ کیلووات سازمان نوسازی مدارس کشور

نیروگاه ۲۰ کیلوواتی ساختمان مرکزی سازمان نوسازی مدارس کشور

نیروگاه خورشیدی ساختمان مرکزیسازمان نوسازی مدارس کشور به ظرفیت ۲۰ کیلووات – متصل به شبکه واقع در ساختمان مرکزی که در سال ۱۳۹۴ به بهره برداری رسیده است.

تجهیزات مورد استفاده:

پنل های خورشیدی: SolarWorld Sunmodule Pluse SW250 Poly

اینورتر خورشیدی: Kaco Blueplanet 20.0TL3

سیستم مانیتورینگ: Solar-Log 1200

0
تعداد پنل های خورشیدی این نیروگاه
0
تعداد اینورترهای این نیروگاه

شروع پروژه با تیم پارس نیماد انرژی

فهرست
error: Content is protected !!