نیروگاه خورشیدی ۱ مگاواتی اراک

نیروگاه ۱ مگاواتی پژوهشگاه نیرو اراک

نیروگاه خورشیدی ۱ مگاوات شهر اراک به کافرمایی پژوهشگاه وزارت نیرو در سال ۱۳۹۵ به عنوان بزرگترین نیروگاه خورشیدی ایران به بهره برداری رسید. همچنین شرکت پارس نیماد انرژی مفتخر به همکاری در مراحل اجرا و طراحی این پروژه در کنار شرکت پارس التک انرژی پیمانکار اصلی این پروژه بوده است.

افتتاح رسمی نیروگاه خورشیدی ۱ مگاواتی اراک با حضور وزیر محترم نیرو

نیروگاه خورشیدی یک مگاواتی اراک در آبان ماه سال ۱۳۹۵ با حضور آقای دکتر چیت چیان وزیر محترم نیرو پس از مراجل آزمایشی تزریق به شبکه و تست های اولیه نیروگاه بصورت رسمی به عنوان بزرگترین نیروگاه خورشیدی کشور افتتاح گردید.

شروع پروژه با تیم پارس نیماد انرژی

ر
فهرست
error: Content is protected !!